Úprava pH

05.09.2023

Projevy dysbalance pH v pitné vodě:

Voda s nízkým pH může mít agresivní a korozivní charakter. Nízké pH může způsobovat netěsnosti v kovových potrubních systémech. Specifickými indikátory mohou být modro-zelené skvrny vzniklé v důsledku koroze měděných trubek a hnědé skvrny způsobené korozí trubek železných.

 

Takováto voda může mít také hořký či kovový pach či chuť. Prolongovaná koroze měděných potrubí může v konečném důsledku zvýšit obsah mědi v pitné vodě, což může překročit stanovené hygienické limity.

-->