Bakterie ve vodě

Bakterie ve vodě můžou být zásadní problém. Trápí Vás neustále záněty močového měchýře? Máte zakalenou vodu, která má podivnou pachuť ? Zaměřte svoji pozornost na bakterie ve vodě.


Odkud se bakterie ve vodě berou?


Bakterie ve vodě 2

Bakterie jsou mikroskopické organismy, které se vyskytují všude v přírodě - v půdě, ve vzduchu, na rostlinách, zvířatech a také ve vodě. Ve vodě mohou být přítomny různé druhy bakterií, z nichž některé jsou neškodné, zatímco jiné mohou způsobit onemocnění.

Možné zdroje bakteriální kontaminace vody:

 1. Sekundární kontaminace: Když je již upravená pitná voda znovu kontaminována bakteriemi. Toto může nastat, pokud jsou například zásobníky vody, potrubí nebo čerpadla špatně udržovány.

 2. Zemědělská činnost: Hnojiště, stáje a pole, kde se používají pesticidy nebo hnojiva, mohou odtékající vodu kontaminovat bakteriemi.

 3. Neuzavřené septiky: Netěsnící septiky mohou kontaminovat podzemní vody.

 4. Přírodní zdroje: Povrchová voda může být přirozeně kontaminována bakteriemi z půdy nebo zvířat, která se vyskytují v blízkosti.

 5. Městské odtoky: Znečištěný odtok z měst může obsahovat bakterie a další patogeny, které mohou kontaminovat místní vodní zdroje.

 6. Neodpovídající zabezpečení: Nedostatečná ochrana a úprava vody může umožnit bakteriím vniknout do vodního systému.

Jakmile je zdroj kontaminace identifikován, můžete podniknout kroky k nápravě. Může to zahrnovat vylepšení sanitárních zařízení, lepší údržbu systému dodávky vody, instalaci filtrů, desinfekci vody a pravidelné testování kvality vody. Je důležité si uvědomit, že prevence je klíčová – pravidelná údržba a kontrola vašeho vodního zdroje může zabránit kontaminaci vody a chránit vaše zdraví.


Jaké druhy bakterií se vyskytují ve vodě?


Koliformní bakterie

Koliformní bakterie jsou skupinou bakterií, které jsou přítomny ve střevech teplomilných živočichů, včetně lidí, a mohou být přítomny také v prostředí. Tato skupina bakterií je často používána jako ukazatel znečištění vody fekálním materiálem. Přítomnost koliformních bakterií ve vodě většinou naznačuje možnou přítomnost patogenních organismů, které mohou způsobit nemoci.

Escherichia Coli (E. coli):
E. coli je nejznámější z koliformních bakterií. Ačkoli většina kmenů E. coli je neškodná a žije v trávicím traktu zdravých lidí a zvířat, některé mohou způsobit vážná onemocnění. Patogenní kmeny E. coli mohou vyvolat střevní infekce, které se mohou projevit průjmy, bolestmi břicha a horečkami.

Zdroje kontaminace:
Koliformní bakterie mohou do vodního zdroje proniknout mnoha způsoby:

 • Netěsnící septiky nebo kanalizační systémy.
 • Splachy z pole po dešti, které mohou obsahovat zvířecí exkrementy.
 • Odtok z chovů zvířat.
 • Nedostatečně upravená nebo zpracovaná voda.

Důsledky kontaminace:
Když voda obsahuje koliformní bakterie nad stanovenými limity, může to znamenat riziko vystavení patogenním mikroorganismům. Pití takovéto vody může způsobit gastrointestinální problémy, průjmy, nevolnost a jiné zdravotní komplikace.

Prevence a léčba:
Pokud se zjistí vysoké hladiny koliformních bakterií ve vodě, je důležité nepít tuto vodu ani ji nepoužívat k vaření, dokud není problém vyřešen. Voda by měla být správně dezinfikována, buď vařením, chemickou dezinfekcí nebo UV zářením. Je také důležité identifikovat a odstranit zdroj kontaminace, aby se zabránilo opětovné kontaminaci v budoucnu.

Lamblie střevní (Giardia lamblia)

Lamblie střevní, známá také jako Giardia lamblia nebo Giardia intestinalis, je střevní parazitický prvok, který může způsobovat střevní onemocnění u lidí a některých zvířat. Většinou se jedná o vodou přenosnou nemoc. Giardióza je charakterizována průjmy, bolestí břicha, nadýmáním, ztrátou chuti k jídlu a dalšími gastrointestinálními problémy.

Zdroj infekce:
Infekce lamblie je obvykle způsobena konzumací kontaminované vody nebo jídla. Cysty lamblií mohou přežít v chladné vodě až několik měsíců. Většinou se šíří:

 • Konzumací kontaminované pitné vody.
 • Jídelními produkty kontaminovanými fekálními látkami nakaženého člověka nebo zvířete.
 • Osobním kontaktem, například při péči o osobu s giardiózou nebo měním plenek infikovaného dítěte.

Příznaky:
Nemusí se vždy projevit příznaky giardiózy, ale mohou zahrnovat:

 • Vodnaté průjmy
 • Bolest břicha a křeče
 • Nadýmání a plynatost
 • Ztráta chuti k jídlu a ztráta váhy
 • Únava
 • Nevolnost

Prevence:
K preventivním opatřením patří:

 • Vaření nebo filtrování vody v oblastech, kde je vysoké riziko kontaminace.
 • Mytí rukou s mýdlem a teplou vodou před jídlem, po toaletě, po kontaktu se zvířaty a vždy před manipulací s jídlem.
 • Vyvarování se konzumace vody z povrchových zdrojů, pokud není převařená nebo ošetřená.

Léčba:
Giardióza je léčena antiparazitickými léky. Pokud máte podezření, že jste byli infikováni, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

Bakterie rodu Pseudomonas

Bakterie rodu Pseudomonas, zejména Pseudomonas aeruginosa, jsou známy svou schopností způsobovat řadu infekcí, zejména v nemocničních prostředích. Jsou to grampozitivní bakterie a jsou známé svou odolností vůči mnoha druhům antibiotik, což z nich činí zvlášť obtížné patogeny.

Charakteristika:

 • Pseudomonas aeruginosa je známá svoji všudypřítomností v životním prostředí.
 • Produkuje pigment nazývaný pyocyanin, což jí dává charakteristickou modro-zelenou barvu.
 • Je jedním z nejběžnějších patogenů v nemocnicích a je spojen s mnoha druhy nemocničních infekcí.

Typy infekcí způsobené Pseudomonas aeruginosa:

 • Infekce ran: mohou nastat po operacích nebo zraněních.
 • Pneumonie: zejména u pacientů na plicních ventilátorech.
 • Infekce močových cest: často spojeny s použitím katétrů.
 • Infekce krve: může být život ohrožující.
 • Infekce ucha: zejména vnější zánět zvukovodu ("plavecké ucho").
 • Infekce u pacientů s cystickou fibrózou: P. aeruginosa je hlavním patogenem u pacientů s CF a může způsobit chronickou infekci plic.

Rizikové faktory pro infekci:

 • Hospitalizace: zejména prodloužený pobyt v nemocnici.
 • Slabý imunitní systém: může být způsoben nemocí, léčbou nebo léky.
 • Chronická onemocnění, jako je cystická fibróza.
 • Použití zavedených lékařských přístrojů, jako jsou katétry nebo dýchací přístroje.

Prevence a léčba:

 • Řádná hygiena rukou je klíčová k prevenci šíření Pseudomonas v nemocničních prostředích.
 • Řádná péče o rány a chirurgická místa.
 • Monitorování a včasná náhrada zavedených lékařských přístrojů.
 • Léčba obvykle vyžaduje antibiotika. Vzhledem k tomu, že mnoho kmenů Pseudomonas je rezistentních na běžná antibiotika, může být nutná kombinace léků nebo použití speciálních antibiotik.

Závěrem, bakterie rodu Pseudomonas, zejména P. aeruginosa, jsou důležitými patogeny, zejména v nemocničních prostředích. Je důležité provádět opatření k jejich prevenci a rychle reagovat na příznaky infekce.

Bakterie Legionella

Legionella je rod grampozitivních bakterií, z nichž některé mohou způsobit onemocnění u lidí, zejména legionelózu a Pontiacovu horečku. Tato onemocnění se obvykle přenášejí inhalací aerosolů (malých částic vody) obsahujících bakterii.

Biologie a ekologie:

 • Legionella je běžná bakterie v přírodním prostředí a může se vyskytovat ve sladkých vodních rezervoárech jako jsou jezera a řeky.
 • Bakterie preferuje teplé vodní prostředí, což může vysvětlovat, proč se často vyskytuje v systémech s teplou vodou, jako jsou vodní věže, systémy klimatizace a teplé vodní koupele.

Způsoby nákazy:

 • Inhalace aerosolů obsahujících bakterii. To může zahrnovat sprchování, používání vodních fontán nebo vdechování vodních částic z vodních věží nebo klimatizačních systémů.
 • Aspirace kontaminované vody (např. při pití) může také vést k infekci.

Symptomy a onemocnění:

 • Legionelóza (Legionnaires' disease): Toto je vážnější forma onemocnění a může zahrnovat závažné pneumonie. Symptomy zahrnují vysokou horečku, bolesti hlavy, svalovou bolest a dušnost. Někteří lidé mohou mít také zažívací problémy nebo zmatenost.
 • Pontiacova horečka: Méně závažná forma onemocnění, která zahrnuje příznaky podobné chřipce, ale bez zápalu plic.

Prevence:

 • Udržování teplot vodních systémů mimo optimální rozmezí pro růst bakterie (nižší než 20°C nebo vyšší než 50°C).
 • Pravidelná dezinfekce a čištění vodních systémů.
 • Monitorování a testování vodních systémů na přítomnost bakterií.

Závěr:
Legionella je závažný patogen, který může způsobit vážné onemocnění u lidí. Je důležité dodržovat bezpečnostní protokoly a pravidelně testovat vodní systémy, zejména v nemocničních a ubytovacích zařízeních, aby se minimalizovalo riziko výskytu tohoto patogenu.

Enterokoky

Enterokoky jsou skupinou bakterií, které, jak již bylo zmíněno, se běžně vyskytují v trávicím traktu lidí a mnoha živočichů. Jejich odolnost a schopnost přežít v různých podmínkách je důvodem, proč mohou být nalezeny v různých prostředích, včetně vodních zdrojů.

Význam v mikrobiologii vody:

 • Vzhledem k tomu, že enterokoky jsou běžnými obyvateli trávicího traktu, jejich přítomnost ve vodě může být indikátorem fekálního znečištění. Proto jsou často používány jako indikátory kvality vody.
 • I když přítomnost enterokoků v pitné vodě nemusí nutně znamenat přítomnost patogenních organismů, může to znamenat nedostatek nebo selhání procesu dezinfekce.

Zdravotní rizika:

 • Ačkoli většina enterokoků není pro člověka patogenní, některé kmeny mohou způsobit různá onemocnění, včetně infekcí močového traktu, endokarditidy a septikémie.
 • Odolnost enterokoků k některým antibiotikům může komplikovat léčbu infekcí způsobených tímto patogenem.

Prevence a kontrola:

 • Aby se zabránilo kontaminaci vody enterokoky, je důležité mít dobře fungující systémy pro úpravu vody, které zahrnují účinnou filtraci a dezinfekci.
 • Monitorování vody na přítomnost enterokoků může pomoci identifikovat potenciální problémy s kvalitou vody a umožnit rychlou reakci.

Závěr: Enterokoky mohou sloužit jako užiteční indikátoři pro fekální kontaminaci vody, ale jejich přítomnost také může signalizovat potenciální riziko infekce. Je proto důležité mít silné protokoly pro testování a dezinfekci vodních zdrojů, aby se zajistila bezpečnost a kvalita pitné vody pro veřejnost.

-->