Projevy dysbalance pH v pitné vodě:

Voda s nízkým pH může mít agresivní a korozivní charakter. Nízké pH může způsobovat netěsnosti v kovových potrubních systémech. Specifickými indikátory mohou být modro-zelené skvrny vzniklé v důsledku koroze měděných trubek a hnědé skvrny způsobené korozí trubek železných.

 

Takováto voda může mít také hořký či kovový pach či chuť. Prolongovaná koroze měděných potrubí může v konečném důsledku zvýšit obsah mědi v pitné vodě, což může překročit stanovené hygienické limity.

Úprava pH 2

Zdravotní důsledky hyperacidického prostředí v organismu:

Kyselé prostředí v těle se může manifestovat formou různých patologických změn, jako jsou polypy, cysty, kyselinné krystaly, nádorové formace, bradavice či pigmentové skvrny. Onemocnění způsobená dysregulací kyselo-zásadité rovnováhy jsou často důsledkem dlouhodobého působení hyperacidického prostředí. Jedinci mohou pociťovat symptomy, jako je chronická únava, nedostatek energie, poruchy spánku, difúzní bolesti svalů, hlavy a zad. Kůžní projevy, jako jsou ekzémy, a podráždění sliznic, manifestované v očích a nosní dutině, mohou být také spojeny s nadměrnou aciditou. Gastrointestinální symptomy mohou zahrnovat zácpy či průjmy.


Úprava pH vody je vyspělá a spolehlivá metoda, která nám umožňuje efektivně očistit vodu od mnoha nežádoucích látek, které mohou ovlivnit její chuť, vůni a celkovou kvalitu.


Tento proces nám nejen pomáhá upravit kyselost či zásaditost vody, ale také optimalizovat její minerální složení a zbavit se mnoha kontaminantů, které mohou být pro člověka škodlivé.

Ať už je voda z podzemního zdroje, řeky, jezera či dokonce z oblastí s vysokým znečištěním, díky moderním technologiím a postupům úpravy pH můžeme tuto vodu transformovat. Tím zaručujeme, že z vody, která byla původně nevhodná pro konzumaci, vznikne voda pitná, vyhovující všem hygienickým normám a standardům.

Takto upravená voda má často lepší chuť a je bezpečnější pro konzumaci než mnoho vod z běžných zdrojů. Navíc, upravením pH můžeme také předcházet problémům s korozí vodovodních potrubí a prodloužit životnost domácích spotřebičů, které vodu využívají. Tedy, úprava pH je nejen investicí do našeho zdraví, ale i do dlouhodobé udržitelnosti našeho domova.

Vysvětlení pH a jeho význam v pitné vodě

pH je ukazatel, který nám říká, jak je vodný roztok kyselý nebo zásaditý. Když si představíte stupnici od 0 do 14, tak pH 7 je uprostřed a označuje neutrální stav – což znamená, že voda není ani kyselá, ani zásaditá. Je to prostě obyčejná voda, jak ji známe. Pokud je číslo nižší než 7, mluvíme o kyselém prostředí, a když je vyšší, je roztok zásaditý.

Například citronová šťáva je kyselá a má pH menší než 7, zatímco mýdlová voda je zásaditá s pH vyšším než 7. Pokud by pH pitné vody přesáhlo 7,5, začíná být voda považována za zásaditou. A to nemusí být vždy dobré – voda s hodně vysokým pH může někdy podráždit naše oči nebo kůži. Navíc, když pH vody vyleze nad 8, může voda začít vypadat zakaleně kvůli zvýšenému množství solí a vápníku v ní.

Takže, zjednodušeně řečeno, pH nám pomáhá pochopit, zda je voda kyselá, neutrální, nebo zásaditá, a podle toho se můžeme rozhodnout, zda je potřeba ji upravit.

Vliv pH na vodu a její složky

pH je klíčovým ukazatelem vody, který mimo jiné ovlivňuje, jak se různé chemické látky ve vodě chovají. Konkrétně ovlivňuje dva hlavní aspekty: rozpustnost a biologickou dostupnost.

 1. Rozpustnost: Určuje, kolik dané látky může být ve vodě rozpuštěno.
 2. Biologická dostupnost: Ovlivňuje, kolik této látky může vodní organismy skutečně využít.

Pokud se podíváme na živiny, jako je fosfor, dusík nebo uhlík, pH vody určuje, v jaké formě se tyto živiny vyskytují a jak jsou pro vodní život dostupné. Například, i když může být hodně fosforu ve vodě, jen určitý typ fosforu může být skutečně využit vodními rostlinami a zvířaty.

Co se týče těžkých kovů, jako je olovo, měď nebo kadmium, jejich toxicita je do značné míry určena pH vody. V kyselém prostředí, tedy když je pH nízké, se těžké kovy stávají rozpustnějšími, což je činí toxickými pro životní prostředí. Proto voda s nízkým pH, často označována jako "kyselá", může být nebezpečná k pití.

Z tohoto důvodu je pH důležitým ukazatelem kvality vody a může mít přímý dopad na zdraví vodních ekosystémů i na zdraví člověka.

Význam pH v pitné vodě a jeho dopady

pH je základním měřítkem kyselosti či zásaditosti vody. Ale jak pH ovlivňuje kvalitu vody a proč bychom měli věnovat pozornost jeho hodnotě?

 1. Zdravotní aspekty: Ačkoliv přímý vliv pH vody na zdraví není obvykle znepokojující, s výjimkou extrémních hodnot, existují některé teorie, které podporují pití zásadité vody. Někteří lékaři argumentují tím, že zásaditá voda může přispívat k prodloužení života, optimalizaci metabolismu a boji proti volným radikálům, které mohou poškodit buňky v těle.

 2. Vliv na materiály: Voda s nízkým pH, často označovaná jako "kyselá", může být agresivní k materiálům, s nimiž přichází do styku. To zahrnuje korozivní účinky na kovy, urychlené blednutí plastů a fólií a lepší schopnost rozpouštět toxické těžké kovy. To znamená, že kyselá voda může ve skutečnosti zvyšovat riziko vystavení toxickým látkám, pokud je například pitá z olověného potrubí.

Z těchto důvodů je nesmírně důležité provádět pravidelné kontroly kvality vody z vašeho zdroje. Doporučuje se zajistit, aby ve vaší vodě nebyly přítomny škodlivé látky, což může být zajištěno akreditovaným rozborem vody od odborníků.

Jak vybrat vhodný filtr pro úpravu pH vody?

Základní krok - Rozbor vody:
Před výběrem vhodného filtračního řešení je nezbytné provést akreditovaný rozbor vody. Tento krok je klíčový, protože poskytuje podrobné informace o složení a kvalitě vaší vody.

Volba optimálního řešení:
Na základě výsledků rozboru vody vám doporučíme konkrétní řešení. Mezi nabízenými variantami může být:

 1. Dávkovač přímo na místě.
 2. Úprava pH u jednoho konkrétního kohoutku.
 3. Komplexní úprava pH vody pro celý dům.

Používané odkyselovací látky:
Pro úpravu a zvýšení pH pitné vody se využívá široká paleta chemických látek. Mezi nejběžnější patří:

 • Vápenný hydrát
 • Vápenec
 • Dolomit
 • Mramor
 • Hydroxid vápenatý
 • Hydroxid sodný
 • Soda

Mineralizační jednotka FPH:
Tato jednotka je osvědčeným řešením pro zvyšování pH pitné vody. Obsahuje kombinaci odkyselovacích látek, které pomáhají dosáhnout optimálního pH a zároveň zlepšují chuť vody.

Pokud se rozhodnete pro úpravu pH vody ve vašem domě, je důležité spoléhat se na odborníky a postupovat podle doporučení na základě provedeného rozboru vody.

-->